PROFESIONALITA

kvalita, spolehlivost

STROJÍRENSTVÍ

     Ocelové konstrukce, 

     mostní konstrukce, zámečnické

     práce, potrubní rozvody, montáž, 

     opravy, svařování, rekonstrukce 

     energetických a ostatních strojně-

     technologických zařízení ..... ..

STAVBY

   - Stavby

   -  mosty 

   - zednické práce, 

   - výkopové práce, 

   - rekonstrukce, 

   -  pozemní stavitelství, 

                                               -  vázačské práce.... .