PROFESIONALITA

kvalita, spolehlivost

STROJÍRENSTVÍ

     Ocelové konstrukce, 

    mostní konstrukce, 

    zámečnické práce, 

    potrubní rozvody, 

                                                 montáž, 

                                                 opravy, svařování, 

rekonstrukce energetických a ostatních strojně-technologických zařízení ..... ..

STAVBY

   - Stavby

   -  mosty 

   - zednické práce, 

   - výkopové práce, 

   - rekonstrukce, 

   -  pozemní stavitelství, 

                                               -  vázačské práce.... .